Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Ang Thong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top5

จัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2562

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

28 เม.ย. 62

การพิจารณาอนุมัติจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อจัดทำพวงมาลาประดับด้วยดอกไม้สด

19 เม.ย. 62

การพิจารณาอนุมัติจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กก4327 อ่างทอง

10 เม.ย. 62

ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อจัดทำป้าย (Roll up) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 เม.ย. 62

การพิจารณาอนุมัติซื้อน้ำดื่ม

10 เม.ย. 62

การพิจารณาซื้ออุปกรณ์ในการประชุม

10 เม.ย. 62

การพิจารณาอนุมัติจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อจัดทำเอกสารในการประชุม

1 เม.ย. 62

การพิจารณาอนุมัติจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อสนับสนุนงานส่วนสิ่งแวดล้อม

1 เม.ย. 62

การพิจารณาอนุมัติจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อสนับสนุนงานกิจกรรมโครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบปร

จำนวนทั้งหมด 11 รายการ
1 2