Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Angthong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top5

จัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2562

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

30 ก.ค. 62

การพิจารณาอนุมัติจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1 ก.ค. 62

การพิจารณาอนุมัติซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

22 ก.ค. 62

ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกจัดเตรียมสถานที่พร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8 ก.ค. 62

ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อจัดเตรียมพื้นที่และวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมและสาธิตการทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพของเครือข่าย ทสม.อำเภอป่าโมก โดยวิธีเฉพ

18 ก.ค. 62

การพิจารณาอนุมัติจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อจัดทำเอกสารประกอบกาารประชุม

12 ก.ค. 62

การพิจารณาอนุมัติซื้อน้ำดื่ม

11 ก.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก้วน้ำแบบใช้ได้หลายครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จำนวนทั้งหมด 16 รายการ
1 2