Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Ang Thong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top5

การจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2563

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

22 ม.ค. 63

ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 ม.ค. 63

การพิจารณาอนุมัติจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฌต 7264 กทม.

14 ม.ค. 63

การพิจารณาอนุมัติซื้อน้ำดื่ม

9 ม.ค. 63

การพิจารณาอนุมัติจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อสนับสนุนงานกิจกรรมโครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบปร

7 ม.ค. 63

การพิจารณาอนุมัติจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อจัดทำพานพุ่มประดับด้วยดอกไม้สด

6 ม.ค. 63

การพิจารณาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กก 4327 อท

6 ม.ค. 63

การพิจารณาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ชล 3305 กทม.

6 ม.ค. 63

การพิจารณาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 6 กญ 1762 กทม.

จำนวนทั้งหมด 9 รายการ
1 2