Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Ang Thong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top5

การจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2563

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

1 เม.ย. 63

การพิจารณาอนุมัติจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อสนับสนุนงานส่วนสิ่งแวดล้อม

1 เม.ย. 63

การพิจารณาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อสนับสนุนงานกิจกรรมโครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ

จำนวนทั้งหมด 10 รายการ
< 1 2