Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Ang Thong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top5

การจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2564

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

16 เม.ย. 64

การพิจารณาจ้างเหมาบริการบุคคลภานนอกตรวจเช็คซ่อมบำรง และทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

8 เม.ย. 64

การพิจารณาจัดซื้อวัสดุใช้ในการประชุมสัมมนา

8 เม.ย. 64

การพิจารณาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

8 เม.ย. 64

การพิจารณาอนุมัติจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์

5 เม.ย. 64

การพิจารณาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 6 กญ 1762 กทม.

5 เม.ย. 64

การพิจารณาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กก 4327 อท.

5 เม.ย. 64

การพิจารณาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฌต 7264 กทม.

5 เม.ย. 64

การพิจารณาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ชล 3305 กทม.

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ
1