Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Ang Thong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top5

มอบหมายให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการ

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

3 ก.ย. 64

คำสั่งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง ที่ 14/2564 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการ

8 มิ.ย. 64

คำสั่งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง ที่ 11/2564 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการ

30 เม.ย. 64

คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 901/2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติงานทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนในสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง (เพิ่มเติม)

26 ม.ค. 64

คำสั่งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง ที่ 2/2564 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการ

18 ม.ค. 64

คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 141/2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติงานทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนในสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง

จำนวนทั้งหมด 5 รายการ
1