Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Angthong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top5

การจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2565

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

31 มี.ค. 65

ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งเ จ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำส่วนสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 มี.ค. 65

ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง แม่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 มี.ค. 65

การพิจารณาอนุมัติจัดซื้อน้ำดื่ม

3 มี.ค. 65

การพิจารณาจัดซื้อวัดสุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฌต 7264 กทม.

3 มี.ค. 65

การพิจารณาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ชล 3305 กทม.

3 มี.ค. 65

การพิจารณาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 6 กญ 1762 กทม.

1 มี.ค. 65

การพิจารณาอนุมัติซื้อน้ำดื่ม

จำนวนทั้งหมด 7 รายการ
1