Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Angthong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top5

การจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2565

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

25 พ.ค. 65

การพิจารณาอนุมัติซื้อน้ำดื่ม

19 พ.ค. 65

การพิจารณาอนุมัติจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกจัดทำรูปเล่มสรุปผลงานของ ทสม. และเครือข่าย ทสม.ดีเด่น ่จังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2565

10 พ.ค. 65

การพิจารณาอนุมัติจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ฌต 7264 กทม.

2 พ.ค. 65

การพิจารณาจัดซื้อวัดสุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฌต 7264 กทม.

2 พ.ค. 65

การพิจารณาจัดซื้อวัดสุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ชล 3305 กทม.

2 พ.ค. 65

การพิจารณาอนุมัติซื้อน้ำดื่ม

จำนวนทั้งหมด 6 รายการ
1