Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Angthong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top5

จัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2561

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

20 เม.ย. 61

การพิจารณาอนุมัติจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อจัดพวงมาลาประดับด้วยดอกไม้สด

3 เม.ย. 61

การพิจารณาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อสนับสนุนงานกิจกรรมโครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ฯ

2 เม.ย. 61

การพิจารณาอนุมัติซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนเมษายน 2561

จำนวนทั้งหมด 3 รายการ
1