Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Angthong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top5

จัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2561

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

28 พ.ค. 61

การพิจารณาอนุมัติจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกจัดเตรียมสถานที่ประชุมและเครื่องเสียง

28 พ.ค. 61

การพิจารณาซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม

28 พ.ค. 61

การพิจารณาอนุมัติจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อจัดทำเอกสารประกอบการอบรม

27 พ.ค. 61

การพิจารณาอนุมัติจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์

28 พ.ค. 61

การพิจารณาจัดซื้อ พรบ.และประกันภัยรถยนต์ 6กญ1762กทม.

1 พ.ค. 61

การพิจารณาอนุมัติซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

3 พ.ค. 61

การพิจารณาอนุมัติซื้อน้ำดื่ม

1 พ.ค. 61

การพิจารณาอนุมัติจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฌต 7264 กทม.

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ
1