Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Ang Thong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top5

จัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2561

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

31 ส.ค. 61

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561

1 ส.ค. 61

พิจารณาอนุมัติซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนสิงหาคม2561

31 ส.ค. 61

ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดทำเอกสารสรุปการอบรมคัดแยกขยะให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 ส.ค. 61

การพิจารณาอนุมัติซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนสิงหาคม 2561

22 ส.ค. 61

การพิจารณาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

22 ส.ค. 61

ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเจาะจงราคา

10 ส.ค. 61

การพิจารณาอนุมัติจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อจัดทำเอกสารเพื่อใช้ในกิจกรรมการสนับสนุนการศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบแห่งการเรียนรู้ฯ

จำนวนทั้งหมด 17 รายการ
1 2 3 >