Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Ang Thong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top5

จัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2561

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

18 ก.ย. 61

การพิจารณาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฌต 7264 กทม.

18 ก.ย. 61

การพิจารณาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กก 4327 อท.

18 ก.ย. 61

การพิจารณาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ชล 3305 กทม.

18 ก.ย. 61

การพิจารณาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์ราชการ จำนวน 1 คัน

10 ก.ย. 61

ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 ก.ย. 61

การพิจารณาจ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดทำรูปเล่มสรุปผลการดำเนินโครงการ

12 ก.ย. 61

การพิจารณาจ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดทำโล่รางวัล

11 ก.ย. 61

ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จำนวนทั้งหมด 13 รายการ
1 2