Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Ang Thong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top5

จัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม2561

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

31 ต.ค. 61

การพิจารณาอนุมัติซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนตุลาคม 2561

26 ต.ค. 61

ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 ต.ค. 61

ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าสถานที่เก็บเอกสารของสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 ต.ค. 61

ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกจัดเตรียมสถานที่ในการดำเนินโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่

8 ต.ค. 61

การพิจารณาอนุมัติจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจสภาพรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 6 กญ 1762 กทม.

5 ต.ค. 61

การพิจารณาอนุมัติจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฌต 7264 กทม.

22 ต.ค. 61

การพิจารณาอนุมัติเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

22 ต.ค. 61

การพิจารณาอนุมัติจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อสนับสนุนงานส่วนส่ิ่งแวดล้อม

จำนวนทั้งหมด 12 รายการ
1 2