Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Ang Thong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top5

จัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2561

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

28 ธ.ค. 61

การพิจารณาอนุมัติซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดืนมกราคม 2562

28 ธ.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อจัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 ธ.ค. 61

การพิจารณาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

12 ธ.ค. 61

การพิจารณาอนุมัติซื้อน้ำดื่ม

7 ธ.ค. 61

ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในการอบรมกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยเฉพาะเจาะจง

7 ธ.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อจัดทำเอกสารประกอบการอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 ธ.ค. 62

ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อจัดเตรียมสถานที่ประชุมและพิธีการ เปิด-ปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4 ธ.ค. 61

ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกตรวจสอบและซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ชล 3305 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ
1