Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Angthong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top5

เอกสารดาวน์โหลด

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

16 ส.ค. 64

แบบสำรวจข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.02 Mb ดาวน์โหลด: 4639 ครั้ง
15 ส.ค. 62

แบบฟอร์มปริมาณแก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งต่อวัน โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม : มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดอ่างทอง

17 เม.ย. 61

ร่างแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด พ.ศ.2563

20 มี.ค. 61

หนังสือแจ้งจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

9 ก.พ. 61

แจ้งจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประเภทไฟล์: .zip ขนาดไฟล์ : 3.60 Mb ดาวน์โหลด: 4638 ครั้ง
22 ม.ค. 61

คำขอต่ออายุใบอนุญาต

22 ม.ค. 61

คำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

22 ม.ค. 61

คำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ
1