Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Ang Thong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top5

การจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

3 ส.ค. 64

การพิจารณาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฌต 7264 กทม.

15 ก.ค. 64

การพิจารณาอนุมัติจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อรูปเล่มสรุปผลการดำเนินโครงการ การสร้างเครือข่ายและสนับสนุนการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรในอุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเจ็ดเส้น

2 ก.ค. 64

การพิจารณาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 6 กญ 1762 กทม.

2 ก.ค. 64

การพิจารณาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฌต 7264 กทม.

2 ก.ค. 64

การพิจารณาจัดซื้อวัดสุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ชล 3305 กทม.

22 มิ.ย. 64

การพิจารณาอนุมัติจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

16 มิ.ย. 64

การพิจารณาอนุมัติซื้อน้ำดื่ม

4 มิ.ย. 64

การพิจารณาอนุมัติจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ชล 3304 กทม.

จำนวนทั้งหมด 325 รายการ
<< < 3 4 5 6 7 > >>