Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Ang Thong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ตุ๊กตาชาววัง

17 ม.ค. 2565 ลงพื้นที่สำรวจและหารือแนวทางการแก้ไขปัญหานกปากห่างอพยพเข้ามาในพื้นที่

17 ม.ค. 2565 ลงพื้นที่สำรวจและหารือแนวทางการแก้ไขปัญหานกปากห่างอพยพเข้ามาในพื้นที่

17 มกราคม 2565

          เวลา 09.00 น. นายณรงค์พร  ดูดดื่ม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ นายอำเภอแสวงหา เกษตรจังหวัดอ่างทอง ปัองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช องค์การบริหารส่วนตำบลจำลอง เจ้าของสวนมะม่วงสุขประดิษฐ์ และผู้สื่อข่าวจากช่องเวิร์คพอยท์ ลงพื้นที่สำรวจและหารือแนวทางการแก้ไขปัญหานกปากห่างอพยพเข้ามาในพื้นที่ สร้างความเสียหายต่อสวนมะม่วงสุขประดิษฐ์ ต.จำลอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง

แกลเลอรี่