Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Ang Thong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ตุ๊กตาชาววัง

17 ม.ค. 2565 ประชุมกรณีร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อนจากการประกอบกิจการโรงงาน

17 ม.ค. 2565 ประชุมกรณีร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อนจากการประกอบกิจการโรงงาน

17 มกราคม พ.ศ. 2565

          สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง โดย นายณรงค์พร ดูดดื่ม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นายภาว์สุระ ลิมปิสวัสดิ์ ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมกรณีร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อนจากการประกอบกิจการโรงงานของ บริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง   จังหวัดอ่างทอง ทั้งนี้ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งตัวแทน ภาคประชาชน และตัวแทนโรงงานฯ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดย นายอำเภอเมืองอ่างทอง  นายสกล แก้วปวงคำ เป็นประธานการประชุม

แกลเลอรี่