Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Ang Thong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ตุ๊กตาชาววัง

18 ม.ค. 2565 หารือแนวทางของผู้ประกอบการเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล

18 ม.ค. 2565 หารือแนวทางของผู้ประกอบการเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล

18 มกราคม 2565

          นายณรงค์พร ดูดดื่ม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนทรัพยากรน้ำ และเจ้าหน้าที่จากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมกันหารือแนวทางของผู้ประกอบการเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบกิจการน้ำบาดาล ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเพื่อให้การตรวจสอบการประกอบกิจการน้ำบาดาลในเขตพื้นที่จังหวัดอ่างทองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแดล้อมจังหวัดอ่างทอง

แกลเลอรี่