Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Ang Thong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ตุ๊กตาชาววัง

18 ม.ค. 2565 ร่วมประชุมตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากผงคาร์บอนแบล็ค

18 ม.ค. 2565 ร่วมประชุมตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากผงคาร์บอนแบล็ค

18 มกราคม 2565

          สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อมจังหวัดอ่างทอง โดย นายณรงค์พร ดูดดื่ม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อมจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เเละส่วนราชการ   ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากผงคาร์บอนแบล็ค  จากการประกอบกิจการโรงงานของ บริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) โดยมีนางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในที่ประชุม

สรุปผลการประชุม

          1. ด้านสุขภาพ โรงงานยินดีรับข้อเสนอตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่ประชาชนโดยรอบที่ได้รับผลกระทบ

          2. ด้านสิ่งแวดล้อม

               2.1 โรงงานอยู่ระหว่างการแก้ไขในสายการผลิตที่เกิดอุบัติเหตุ โดยการติดตั้งเซ็นเซอร์ดักจับ ผงคาร์บอนแบล็ค เพื่อแจ้งเตือนเหตุให้เร็วขึ้นและขยายการติดตั้งไปสู่สายการผลิตอื่นต่อไป

               2.2 ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดฝุ่นละอองในพื้นที่ชุมชนรอบโรงงาน เพื่อเฝ้าระวังและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อประชาชน

         3. ด้านการมีส่วนร่วม โรงงานเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับโรงงาน ในการตรวจสอบเฝ้าระวังผงคาร์บอนแบล็คบริเวณพื้นที่ชุมชนรอบโรงงาน

ทั้งนี้ให้โรงงานส่งแผนการปรับปรุงดังกล่าว ให้กับเจ้าพนักงานทราบต่อไป

แกลเลอรี่