Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Angthong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ตุ๊กตาชาววัง

14 เม.ย. 2565 ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565

14 เม.ย. 2565 ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565

14 เมษายน 2565

          เวลา 09.30 น. นายณรงค์พร ดูดดื่ม ผอ.สนง.ทสจ.อ่างทอง มอบหมายให้ ผอ.ส่วนทรัพยากรน้ำ เข้าร่วมประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง ชั้น 2  ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง โดยมี พ.อ.ณัฐพงศ์ วานิกร รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน

แกลเลอรี่