Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Angthong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ตุ๊กตาชาววัง

29 พฤษภาคม 2565 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3

29 พฤษภาคม 2565 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง  ชุดที่ 3

29 เมษายน 2565

          สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดอ่างทอง โดย นายณรงค์พร ดูดดื่ม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง ได้จัดการประชุมตรวจติดตามและประเมินผล โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง  ชุดที่ 3 จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งได้มีการพิจารณาประเมินผลการดำเนินงานโครงการ โดยมีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 8 แห่งเข้าร่วมการประเมินดังกล่าว ณ ห้องประชุมสามโก้ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า)  โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

แกลเลอรี่