Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Angthong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ตุ๊กตาชาววัง

5 พ.ค. 2565 ประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 โครงการศึกษาความเหมาะสมปรับปรุงโครงการชลประทานในลุ่มน้ำน้อย

5 พ.ค. 2565 ประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 โครงการศึกษาความเหมาะสมปรับปรุงโครงการชลประทานในลุ่มน้ำน้อย

5 พฤษภาคม ๒๕๖๕

          สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 โครงการศึกษาความเหมาะสมปรับปรุงโครงการชลประทานในลุ่มน้ำน้อย จังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการเสนอความเห็น เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการเกิดประสิทธิภาพ โดยกรมชลประทาน สำนักบริหารโครงการ ด้วยวิธีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference) ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

แกลเลอรี่