Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Angthong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ตุ๊กตาชาววัง

10 พฤษภาคม 2565 จัดงานรณรงค์ลกการเผาเศษวัสดุในไร่นา

10 พฤษภาคม 2565 จัดงานรณรงค์ลกการเผาเศษวัสดุในไร่นา

10 พฤษภาคม 2565

          สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดอ่างทองโดย นายณรงค์พร  ดูดดื่ม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง ได้มอบหมายส่วนสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมสำนักงานเกษตร จังหวัดอ่างทอง จัดงานรณรงค์ลกการเผาเศษวัสดุในไร่นา โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรโดยให้ความรู้เรื่องการรณรงค์เรื่องฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เช่นเรื่องลดการเผาตอซังข้าว ลดการเผาขยะ เป็นต้น ณ ลานวัดลั่นทม ม.3 ตำบลรำมะสัก  อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

แกลเลอรี่