Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Angthong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ตุ๊กตาชาววัง

27 - 28 มิ.ย. 2565 ลงพื้นที่ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ ตรวจติดตามการเฝ้าระวังมลพิษในบรรยากาศ

27 - 28 มิ.ย. 2565 ลงพื้นที่ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ ตรวจติดตามการเฝ้าระวังมลพิษในบรรยากาศ

27 - 28 มิถุนายน 2565

          นายณรงค์พร ดูดดื่ม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ส่วนสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ ในการตรวจติดตามการเฝ้าระวังมลพิษในบรรยากาศ ณ พื้นที่ตำบลโพสะ ตำบลหัวไผ่  และตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

แกลเลอรี่