Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Angthong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ตุ๊กตาชาววัง

28 มิ.ย. 2565 บรรยายด้านการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

28 มิ.ย. 2565 บรรยายด้านการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

28 มิถุนายน 2565

          นายณรงค์พร ดูดดื่ม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ส่วนสิ่งแวดล้อม  เป็นวิทยากรบรรยายด้านการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมถอดบทเรียนโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

แกลเลอรี่