Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Angthong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ตุ๊กตาชาววัง

5 ก.ค. 2565 วิทยากรบรรยาย เรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชุมชน

5 ก.ค. 2565 วิทยากรบรรยาย เรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชุมชน

5 กรกฎาคม 2565

          สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง โดยเจ้าหน้าที่ส่วนสิ่งแวดล้อม ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชุมชน เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

แกลเลอรี่