Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Angthong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ตุ๊กตาชาววัง

26 มี.ค. 62 ตรวจสอบการขออนุญาตรับใบอนุญาตตั้งโรงค้าสิ่งประดิษฐ์

26 มี.ค. 62 ตรวจสอบการขออนุญาตรับใบอนุญาตตั้งโรงค้าสิ่งประดิษฐ์

26 มีนาคม 2562

          สนง.ทสจ.อ่างทอง โดยส่วนทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับศูนย์ป่าไม้อ่างทอง ตรวจสอบการขออนุญาตรับใบอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้า ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม ดังนี้

          1. นางสาวกัญญาพัชร พัฒโท ณ เลขที่ 79/12 ม.4 ต.ไผ่จำศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

          2. นายหิรัญ สุขทรัพย์ศรี ณ เลขที่ 79/11 ม.4 ต.ไผ่จำศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

แกลเลอรี่