Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Angthong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ตุ๊กตาชาววัง

14 ส.ค. 2562 เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลฯ

14 ส.ค. 2562 เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลฯ

14 สิงหาคม 2562

          ส่วนทรัพยากรน้ำ เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตาม พรบ. น้ำบาดาล พ.ศ.2520 ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2/2562 ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม ไมด้า แกรนด์ ทารวดี นครปฐม

แกลเลอรี่