Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Ang Thong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ตุ๊กตาชาววัง

23 ธ.ค. 2563 หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

23 ธ.ค. 2563 หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

23 ธันวาคม 2563

          สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง   ร่วมกับศูนย์ประสานงานป่าไม้อ่างทอง ร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจของประชาชนในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งได้มีการจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม และแจกกล้าไม้ (ต้นมะค่าโมง) ให้กับประชาชนผู้มาร่วมกิจกรรมฯ ณ วัดสามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง

แกลเลอรี่