Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Ang Thong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ตุ๊กตาชาววัง

25 และ 28 ธ.ค. 2563 บรรยายให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

25 และ 28 ธ.ค. 2563 บรรยายให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

25 และ 28 ธันวาคม 2563

          สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง   เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ให้กับผู้นำชุมชนและประชาชน ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ อบต. บ้านพราน ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง

แกลเลอรี่