Loading...

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

General Affairs Division Office of the Permanent secretary Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กกล. จัดแถลงข่าวงาน “วิ่งลดโลกร้อน Green & Low Carbon Run”

กกล. จัดแถลงข่าวงาน “วิ่งลดโลกร้อน Green & Low Carbon Run”

กกล. จัดแถลงข่าวงาน “วิ่งลดโลกร้อน Green & Low Carbon Run”

                 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โครงการนอร์ธ ปาร์ค บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และมูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก จัดงาน“วิ่งลดโลกร้อน Green & Low Carbon Run” เพื่อประกาศเจตนารมณ์และรณรงค์ให้ทุกคนในสังคมตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อน กระตุ้นให้ทุกคนในสังคมมีส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหา ในวันเสาร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และโครงการนอร์ธ ปาร์ค กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ รายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานกิจกรรมวิ่งในครั้งนี้ นำไปจัดกิจกรรมเพื่อสังคม เปลี่ยนหลอดไฟประหยัดและลดใช้พลังงาน รวมถึงจัดค่ายเยาวชนให้ความรู้ด้านการประหยัดพลังงาน ลดการใช้ทรัพยากร ลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน แก่เด็กโรงเรียนขาดแคลนในจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมร่วมกันเลี้ยงอาหารกลางวัน และปลูกต้นไม้ เพิ่มแหล่งดูดซับคาร์บอนให้แก่โลก

                  วันนี้ (24 พฤษภาคม 2562) ณ ห้องประชุม 301 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางประเสริฐสุข เพฑูรย์สิทธิชัย ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก พร้อมด้วย ดร.ณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และเครือข่ายภาคี แถลงข่าวและเชิญชวนประชาชนผู้สนใจร่วม “วิ่งลดโลกร้อน Green & Low Carbon Run” ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ เป็นการจัดงานวิ่งแบบไร้คาร์บอน (Zero Carbon Run) ด้วยการชดเชยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Carbon Offsetting) ที่เกิดจากกิจกรรมภายในงานทั้งหมด โดยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเดินทาง การพักแรมของผู้เข้าร่วมงาน อาหารและการประกอบอาหารภายในงาน การใช้ไฟฟ้าภายในงาน เอกสารแจก และขยะของเสีย โดยนำคาร์บอนเครดิตที่ได้รับบริจาคจากโครงการ MitrPhol Bio-Power (Danchang)-Block 2 ของบริษัท มิตรผล ไบโอพาวเวอร์ (ด่านช้าง) จำกัด ซึ่งเข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) กับ อบก. มาชดเชยปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมการวิ่งในครั้งนี้นับได้เท่ากับศูนย์ หรือที่เรียกว่า Carbon Neutral”

               ทั้งนี้ นักวิ่งรักษ์โลกทุกท่านจะได้รับเสื้อ Upcycling Running T-Shirt (100% Recycle PET) ผลิตจากขยะพลาสติกที่เก็บได้ในพื้นที่จังหวัดระยอง ภายใต้โครงการ Upcycling the Oceans ของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) โดยนำขวดพลาสติกใสหรือขวด PET ที่ถูกทิ้งเป็นขยะแล้ว มาแปรรูปและพัฒนาออกแบบเป็นเสื้อ โดยเสื้อวิ่ง ๑ ตัว จะใช้ขวด PET จำนวน ๑๒ ขวด ในการจัดงานครั้งนี้ ใช้เสื้อวิ่งจำนวนทั้งสิ้น ๒,๖๐๐ ตัว เท่ากับสามารถช่วยกันลดขยะพลาสติกจำนวนถึง ๓๑,๒๐๐ ขวด นอกจากนั้น ยังได้รับของที่ระลึกที่น่าสนใจอย่าง “ขวดน้ำพับเก็บได้ Fill Fest” บรรจุภัณฑ์ที่ทำให้การดื่มน้ำของเราสะดวกมากขึ้น สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ใหม่ นอกจากจะลดขยะแล้ว ยังประหยัดทรัพยากรไปในตัวได้รับการสนับสนุนโดย เอสซีจี อีกด้วย

                การจัดงาน “วิ่งลดโลกร้อน Green & Low Carbon Run” แบ่งการแข่งขันออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่
               - การวิ่งประเภท Fun Run ระยะทาง 5 กิโลเมตร ค่าสมัคร 400 บาท ผู้ชนะเลิศได้รับโล่รางวัล อันดับ 1-3 ได้รับของรางวัล
               - การวิ่งประเภท Mini Marathon ระยะทาง 10 กิโลเมตร ค่าสมัคร 500 บาท ผู้ชนะเลิศได้รับโล่รางวัล อันดับ 1-3 ได้รับของรางวัล
               - การวิ่งประเภท VIP ระยะทาง 5 กิโลเมตร ค่าสมัคร 1,000 บาท ไม่มีการแข่งขัน
                  นักเข้าร่วมวิ่งที่เข้าเส้นชัยทุกท่านจะได้รับเสื้อที่ระลึก เหรียญ ถุงผ้าร่มหูรูดที่ระลึก และ “ขวดน้ำพับเก็บได้ Fill Fest” สำหรับนักวิ่งประเภท VIP จะได้รับเกียรติบัตรเพิ่มเติม
                  นอกจากนี้ มีการประกวดแฟนซี ธีม “ลดโลกร้อน” ผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องแต่งกายที่สื่อถึงภาวะโลกร้อน หรือตกแต่งชุดวิ่งด้วยวัสดุสิ่งของแบบใช้ซ้ำ (Reuse) หรือแบบใช้แปรรูป (Recycle) โดยของรางวัลเป็น "กล่องข้าวรักษ์โลก" ทำจากฟางข้าวสาลี 60% ทนร้อน เข้าไมโครเวฟได้ ย่อยสลายเองภายใน 3 ปี เมื่อฝังดิน พร้อมถุงผ้าดิบ มูลค่า 500 บาท ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครวิ่งได้ที่ https://is.gd/y9Hiqw  หรือ หรือที่  http://bit.ly/Green-Low-Carbon-Run-2019

เผยแพร่โดย : 

แกลเลอรี่