Loading...

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

General Affairs Division Office of the Permanent secretary Natural Resoureces and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

แบบคำขอย้าย ขอโอน

แบบคำขอย้าย ขอโอน


เรื่อง แบบฟอร์มขอบรรจุกลับเข้ารับราชการ (18 ธ.ค. 2556)

แบบคำขอโอน สำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ (24 ก.ค. 2555)

แบบคำขอโอนตามมาตรา๖๔ สำหรับข้าราชการประเภทอื่น (24 ก.ค. 2555)

การมอบอำนาจด้านการบริหารงานบุคคลให้ผู้ว่าราชการจังหวัด (5 ก.ค. 2555)

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ (5 ก.ค. 2555)

เอกสารแนบการเสนอขอพระราชอิสริยาภรณ์ฯ ปี ๒๕๕๑ (5 ก.ค. 2555)

- แบบฟอร์มข้อมูลการย้ายข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (23 ก.พ. 2558)

เอกสารแนบ

ขอบรรจุกลับราชการ

ขนาดไฟล์:0.53 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 756 ครั้ง

หลักเกณฑ์ ย้าย ช่วย

ขนาดไฟล์:0.02 Mb | ประเภทไฟล์: .docx | ดาวน์โหลด: 1133 ครั้ง

form_64

ขนาดไฟล์:0.08 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 1436 ครั้ง

form_normal

ขนาดไฟล์:0.10 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 1374 ครั้ง

2106253

ขนาดไฟล์:0.19 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 894 ครั้ง

110154

ขนาดไฟล์:6.09 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 908 ครั้ง

enclose

ขนาดไฟล์:0.02 Mb | ประเภทไฟล์: .zip | ดาวน์โหลด: 724 ครั้ง

หลักเกณฑ์ แบบย้าย

ขนาดไฟล์:0.02 Mb | ประเภทไฟล์: .docx | ดาวน์โหลด: 7 ครั้ง