Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ติดต่อเรา

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ที่ตั้ง
อาคารอำนวยการ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300

ติดต่อหน่วยงาน

โทรศัพท์

053112725-6

โทรสาร

053112674

อีเมล์

chiangmai.org@mnre.mail.go.th

สื่อออนไลน์

แบบฟอร์มติดต่อเรา