Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร

Office of Natural Resources and Environment of Kamphaeng Phet Province

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Green Office
Plastic cap seal

เข้าร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจคลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา

เข้าร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจคลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา

วันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 8.00 น. นายสันธาน มั่นคง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการ "ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา" โดยมี นายธัชชัย สีสุวรรณ            ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายไพโรจน์ แก้วแดง และ นายพิจิตร วัฒนศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร      เป็นประธานเปิดพิธี  พร้อม หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชน ณ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

แกลเลอรี่