Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร

Office of Natural Resources and Environment of Kamphaeng Phet Province

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Green Office
Plastic cap seal

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าและการรณรงค์จัดทำแนวกันไฟ ลดปริมาณเชื้อเพลิงตามหลักวิชาการ

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าและการรณรงค์จัดทำแนวกันไฟ ลดปริมาณเชื้อเพลิงตามหลักวิชาการ

วันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 8.00 น. นายสันธาน มั่นคง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการฝึกอบรม "เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าและการรณรงค์จัดทำแนวกันไฟ ลดปริมาณเชื้อเพลิงตามหลักวิชาการ" โดยองค์การบริหารส่วนตำบลวังควง ร่วมกับที่ว่าการอำเภอพรานกระต่าย หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่ากำแพงเพชร ส่วนป้องกันรักษาและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) กรมป่าไม้ ณ ตำบลวังควง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

แกลเลอรี่