Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร

Office of Natural Resources and Environment of Kamphaeng Phet Province

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Green Office
Plastic cap seal

ร่วมให้การต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ ตรวจเยี่ยมโครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

ร่วมให้การต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ ตรวจเยี่ยมโครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

วันเสาร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2561 นายสันธาน มั่นคง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมให้การต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ ในการตรวจเยี่ยมโครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ณ บ้านป่าคา ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวต้อนรับพร้อมด้วยหัวหน้าสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านป่าคา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นายอำเภอคลองลาน นายอำเภอโกสัมพีนคร ตำรวจทหาร ข้าราชการ ร่วมรับฟังบรรยายสรุปภาพรวมความก้าวหน้าของสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านป่าคา

แกลเลอรี่