สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Lop Buri