Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี

Lopburi Provincial Office of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด
วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี มอบหมายส่วนทรัพยากรน้ำ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ สวนราชานุสรณ์  อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีนายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการทหาร ตำรวจ บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี มอบหมายส่วนทรัพยากรน้ำ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ สวนราชานุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีนายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการทหาร ตำรวจ บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี มอบหมายส่วนทรัพยากรน้ำ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ สวนราชานุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีนายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการทหาร ตำรวจ บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม

13 ส.ค. 62