Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี

Lopburi Provincial Office of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม

ดูทั้งหมด
วันที่ 2 ตุลาคม 2562 นายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีรับมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร เพื่อยกย่องและเป็นเกียรติแด่ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่หรือช่วยเหลือด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยความเสียสละอย่างสูง จนบังเกิดผลดีต่องานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารกริต สามะพุทธิ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรุงเทพฯ

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 นายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีรับมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร เพื่อยกย่องและเป็นเกียรติแด่ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่หรือช่วยเหลือด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยความเสียสละอย่างสูง จนบังเกิดผลดีต่องานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารกริต สามะพุทธิ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรุงเทพฯ

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 นายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีรับมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร เพื่อยกย่องและเป็นเกียรติแด่ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่หรือช่วยเหลือด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยความเสียสละอย่างสูง จนบังเกิดผลดีต่องานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารกริต สามะพุทธิ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรุงเทพฯ

2 ต.ค. 62