Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม

Nakhonpathom Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic

ฝึกรอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ช่วยรุกขกรของจังหวัดนครปฐม พ.ศ.2562

ฝึกรอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ช่วยรุกขกรของจังหวัดนครปฐม พ.ศ.2562

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม ได้จัดโครงการฝึกรอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ช่วยรุกขกรของจังหวัดนครปฐม เพื่อพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานของรัฐ ให้มีองค์ความรู้ด้านการตัดแต่ง บำรุง ดูแล และรักษา ต้นไม้ในเมือง และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ในระหว่างวันที่ 27 -28 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องศรีสง่า โรงแรมริเวอร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม และฝึกปฏิบัติ ณ พระราชวังสนามจันทร์ โดยมี ร้อยตรี พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ

แกลเลอรี่