Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม

Nakhonpathom Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic

โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอบกล้าไม้ตามโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยนายพรศักดิ์ ภู่อิ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐมได้จัดทำโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และทุกภาคส่วนได้ร่วมใจและบูรณาการร่วมกันปลูกต้นไม้อย่างน้อยคนละ 1 ต้น ในที่ดินของตนเอง พื้นที่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถานที่ราชการ สถานศึกษา ที่สาธารณะ ศาสนสถาน โดยมีเป้าหมายปลูกต้นไม้ 10 ล้านต้น ได้แจกกล้าไม้ อาทิ ตะเคียนทอง มะฮอกกานี สัก สมอภิเภก พิกุล ไผ่ ขี้เหล็ก มะขาม มะขามป้อม ขนุน จำนวน 1,500 ต้น ให้กับผู้แทนส่วนราชการ สถานศึกษา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เพื่อนำไปปลูกเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวต่อไป

แกลเลอรี่