Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม

Nakhonpathom Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic

นครปฐม รณรงค์ "งดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว" ณ ห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส ศาลายา

นครปฐม รณรงค์ "งดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว" ณ ห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส ศาลายา

วันที่ 7 ธันวาคม 2562 จังหวัดนครปฐม ร่วมกับห้างสรรพสินค้า เทสโก้ โลตัส ศาลายา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดกิจกรรม
และรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม สมาคมแม่บ้านมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการร้านเทสโก้โลตัสสาขาศาลายา นครปฐม กำแพงแสน สามพราน พร้อมด้วยเครือข่าย ทสม. จังหวัดนครปฐม

ร่วมเดินรณรงค์ “
ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” ณ ห้างสรรพสินค้า เทสโก้ โลตัส ศาลายา ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม เพื่อประชาสัมพันธ์ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ งดให้ถุงพลาสติกหูหิ้ว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป และเชิญชวนพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนผู้บริโภค ให้หันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมช่วยกัน ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและโฟม สร้างนิสัยการพกถุงผ้า ซึ่งในปัจจุบันจังหวัดนครปฐม สามารถลดการใช้ถุงพลาสติกได้ถึง ร้อยละ 17 ทั้งนี้ เป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องร่วมมือกันช่วยลดปริมาณถุงพลาสติกเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี 

แกลเลอรี่