Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม

Nakhonpathom Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic

โครงการประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โครงการประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงปัญหาการใช้พลาสติก และลดการใช้พลาสติก ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รวมถึงการปลูกจิตสำนักให้ทุกคนรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เยาวชนในสถานศึกษาต่างๆ ในระดับมัธยมศึกษา หรืออาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการจัดส่งผลงานบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ ด้วยวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เอกสารแนบ

SCN_0001

ขนาดไฟล์:6.11 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 35 ครั้ง