Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม

Nakhonpathom Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic

ประชาสัมพันธ์การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ

ประชาสัมพันธ์การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ

ประชาสัมพันธ์การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 การศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการท่าเทียบเรือของบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

เอกสารแนบ

กำหนดการ

ขนาดไฟล์:0.10 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 34 ครั้ง

ใบปิดประกาศ_TVO_ A3 for Print

ขนาดไฟล์:0.70 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 41 ครั้ง