Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม

Office of Natural Resources and Environment Nakhon Phanom

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

ข่าวสารหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด
วันที่ 16 สิงหาคม 2561 นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อมจังหวัดนครพนม มอบหมายนางสุภาพร ไกรกลาง ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ และนางสาวลลิดา โคตรชมภู    เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  เข้าร่วมโครงการ “จังหวัดคุณธรรมสืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท” ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อมจังหวัดนครพนม มอบหมายนางสุภาพร ไกรกลาง ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ และนางสาวลลิดา โคตรชมภู เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เข้าร่วมโครงการ “จังหวัดคุณธรรมสืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท” ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อมจังหวัดนครพนม มอบหมายนางสุภาพร ไกรกลาง ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ และนางสาวลลิดา โคตรชมภู เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เข้าร่วมโครงการ “จังหวัดคุณธรรมสืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท” ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม

17 ส.ค. 61