Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม

Office of Natural Resources and Environment Nakhon Phanom

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

ข่าวสารหน่วยงาน

ข่าวเด่น

ดูทั้งหมด
วันที่ 30 ตุลาคม 2561 นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม ร่วมการหารือแนวทางการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์จังหวัดนครพนม ร่วมกับประธานสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนนครพนม ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม ร่วมการหารือแนวทางการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์จังหวัดนครพนม ร่วมกับประธานสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนนครพนม ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม ร่วมการหารือแนวทางการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์จังหวัดนครพนม ร่วมกับประธานสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนนครพนม ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม

30 ต.ค. 61