Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima, Provincial Office of Natural Resources and Environment.

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ส่วนยุทธศาสตร์

ส่วนยุทธศาสตร์

คำสั่งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ 5/2563 
เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ราชการตามโครงสร้างอัตรากำลัง
ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา
ลงวันที่ 22 มกราคม 2563

คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 1174/2562
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วน
ในสังกัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุง ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2560 
ตามคำสั่ง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา
ที่ 224/2560 
​ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560

 

เอกสารแนบ

คำสั่งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 5/2563 เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ราชการตามโครงสร้างอัตรากำลัง ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา ลงวันท

ขนาดไฟล์:0.23 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 923 ครั้ง