Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima, Provincial Office of Natural Resources and Environment.

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

ภายใต้งบประมาณโครงการงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร  วงษ์สุวรรณ)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)

เอกสารแนบ

ประกาศจังหวัดเรื่องเอกสารประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์

ขนาดไฟล์:0.78 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 925 ครั้ง