Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima, Provincial Office of Natural Resources and Environment.

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาฯ ปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

4 มี.ค. 63

การอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาจ้า

4 มี.ค. 63

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

4 มี.ค. 63

TOR-ราคากลางบ่อบาดาล 1.บ้านไชยมงคล

4 มี.ค. 63

TOR-ราคากลางบ่อบาดาล 2.บ้านหนองบอน

4 มี.ค. 63

TOR-ราคากลางบ่อบาดาล 4.บ้านเก่า

4 มี.ค. 63

TOR-ราคากลางบ่อบาดาล 3.บ้านท่าขี้เหล็ก

4 มี.ค. 63

TOR-ราคากลางบ่อบาดาล 5.บ้านวังโป่ง

4 มี.ค. 63

TOR-ราคากลางบ่อบาดาล 6.บ้านน้อย

จำนวนทั้งหมด 34 รายการ
1 2 3 4 5 > >>