Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima, Provincial Office of Natural Resources and Environment.

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

คู่มือประชาชน

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

13 มี.ค. 62

(ทช.)หนังสือมอบอำนาจ

13 มี.ค. 62

(ทช.)คำขอรับใบอนุญาตให้นำไม้สักที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเคยอยู่ในสภาพเป็นเครื่องใช้มาแล้วกว่า 5 ปี เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด

13 มี.ค. 62

(ทช.)คำขอทำการล่วงเวลา

13 มี.ค. 62

(ทช.)คำขอใบแทนใบเบิกทาง

13 มี.ค. 62

(ทช.)บัญชีไม้ประกอบคำขอรับอนุญาตนำไม้สักและไม้กระยาเลย เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด

13 มี.ค. 62

(ทช.)คำขอรับหนังสือรับรองให้นำไม้กระยาเลย ซึ่งเคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้มาแล้วกว่า2ปี ออกนอกเขตจังหวัด

13 มี.ค. 62

(ทช.)การแจ้งการนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่เข้าเขตด่านป่าไม้

13 มี.ค. 62

(ทช.)การขอเจ้าหน้าที่ป่าไม้ไปตรวจสอบสินค้าไม้ท่อนหรือสินค้าไม้แปรรูป

จำนวนทั้งหมด 13 รายการ
1 2