Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nakhon Ratchasima

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

17 ธ.ค. 63

Live หัวข้อ การสร้างความเข้าใจมาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ สไลด์บรรยายของวิทยากรทั้งหมด

17 ธ.ค. 63

Live หัวข้อ การสร้างความเข้าใจมาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ ราชกิจจานุเบกษา_ประกาศคกกพัฒนารัฐบาลดิจิทัล-การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ

17 ธ.ค. 63

Live หัวข้อ การสร้างความเข้าใจมาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ (ร่าง)-Open-Data-Process-Quick-Guide-eBook

17 ธ.ค. 63

Live หัวข้อ การสร้างความเข้าใจมาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ (ร่าง)-Draft-High-Value-Datasets-Quick-Guide-eBook

4 ธ.ค. 63

(อน.)การเข้าถึงระบบข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ

ประเภทไฟล์: .png ขนาดไฟล์ : 6.10 Mb ดาวน์โหลด: 3076 ครั้ง
21 เม.ย. 62

(ยส.)ข้อมูลด้านทรัพยากรป่าไม้ ปี 2561

21 เม.ย. 62

(ยส.)ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ปี 2560

21 เม.ย. 62

(ยส.)ข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำ ปี 2560

จำนวนทั้งหมด 43 รายการ
1 2 3 4 5 > >>